Vocab from Unit 1 of Complete Norwegian

Popularity (by total correct streak): 1178
Popularity (by number of users): 1

Cards

å bo (bor) to live  
du you  
engelsk English  
å være (er) to be  
fra from  
hei hi  
å hete (heter) to be called  
hva what  
hvor where  
i in  
ikke not  
ja yes  
jeg I  
å komme (kommer) to come  
men but  
Norge Norway  
norsk Norwegian  
now  
en bil a car  
et fly an aeroplane  
å ha (har) to have  
i sommer this summer  
å lære (lærer) to learn  
med with/by  
en motorsykkel a motorcyle  
nei no  
når when  
og and  
å reise (reiser) to travel (revised)
en student a student  
en sykkel a bicycle  
til to  
vil will  
vil gjerne would like to  
en au pair an au pair  
bare only/just  
bra well/fine  
deg you  
det it  
fint fine  
et glass a glass  
ha det bye  
han he  
hun she  
hvordan how  
en kaffe a coffee  
en kopp a cup  
å møte (møter) to meet (revised)
et øl a beer  
en pub a pub  
å se (ser) to see  
skal shall  
takk thank you  
et tog a train  
å to  
god dag good day  
god morgen good morning  
god kveld good evening  
god aften good evening  
ha det bra goodbye  
ha det godt goodbye  
morna bye bye  
adjø adieu  
på gjensyn looking forward to seeing you again (revised)
god natt good night  
god reise have a good trip  
hvordan har du det? how are you?  
hvordan går det? how is it going?  
takk, bare bra just fine, thank you  
takk, fint fine, thank you  
mange takk many thanks  
tusen takk a thousand thanks  
medisin (en) medicine (revised)
å studere (studerer) to study  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.