Vocab from Unit 7 of Complete Norwegian

Popularity (by total correct streak): 1258
Popularity (by number of users): 1

Cards

et barn a child  
besteforeldre grandparents  
en bror a brother  
da when  
å drepe to kill  
eldste eldest  
et etternavn a surname  
en farfar a paternal grandfather  
en farmor a paternal grandmother  
for ... siden ago  
foreldre parents  
å fortelle to tell  
gift med married to  
å gifte seg to get married  
glad i fond of  
glad glad/happy  
en hage a garden  
en jobb a job  
et legekontor a doctor's surgery  
en leilighet a flat  
en morfar a maternal grandfather  
en mormor a maternal grandmother  
en måned a month  
en nevø a nephew  
en niese a niece  
ofte often  
en svoger a brother-in-law  
et søsken a sibling  
en søster a sister  
til felles in common  
yngste youngest  
et år a year  
et alvorsord a serious word  
å besøke to visit  
en bilnøkke a car key  
en engel an angel  
å få tak i to get hold of  
ham him  
i orden in order  
en jakke a jacket  
en juling a beating  
å låne to borrow  
ny new  
å nå to reach  
selv himself/herself  
skulle should  
å spørre to ask  
en tur a trip  
et besøk a visit  
en bleie a nappy  
en bolle a bun  
enn than  
å gi to give  
inne inside  
en is an icecream  
en klem a hug  
å leke to play (with toys)  
mens while  
pent nicely  
å rydde to tidy  
saft (en) juice  
å skifte to change  
et skjørt a skirt  
å skrike to scream  
snill good, kind  
å sove to sleep  
å ta meg av to take care of (revised)
tørr dry  
å vaske to wash  
våt wet  
et barnebarn a grandchild  
en fetter a male cousin  
en kusine a female cousin  
en onkel an uncle  
en sønn a son  
en datter a daughter  
en svigerfar a father-in-law  
en svigermor a mother-in-law  
en svigerinne a sister-in-law  
å kalle to call  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.