Vocab from Unit 10 of Complete Norwegian

Popularity (by total correct streak): 1814
Popularity (by number of users): 1

Cards

en aftens a supper  
å beundre to admire  
å bli kjent med to get to know  
deilig delicious  
en dessert a dessert  
en drink a drink  
en dørklokke a doorbell  
en eplesaft an apple juice  
et firma a firm  
å forsyne seg to help oneself  
en frukt a fruit  
en gryterett a casserole  
å håpe to hope  
en ingeniør an engineer  
et kjøkken a kitchen  
koselig cosy/pleasant  
et lys a light (revised)
å løfte to lift  
en ost a cheese  
å prate to chat  
å sette seg to sit down (revised)
å takke to thank  
velkommen welcome  
å åpne to open  
et anlegg a centre (revised)
en arbeidsdag a workday  
å bake to bake  
en bløtkake a cream cake  
å danse to dance  
å dempe to dim/turn down  
dum silly/stupid/boring  
å forbause to surprise  
en fødseldag a birthday  
en gjest a guest  
en jul a Christmas  
en kake a cake  
et mineralvann a mineral water  
musikk (en) music  
en nabo a neighbour  
å slå ned to turn down  
tidlig early  
en TV a TV  
visst certainly  
et barndomshjem a childhood home  
eggerøre (en) scrambled eggs  
å elske to love  
festlig festive  
en forrett a starter  
å følge to follow  
å gratulere to congratulate  
gressløk chives  
en grønnsak a vegetable  
å holde en tale to make a speech  
å invitere to invite  
en karamellpudding a créme caramel  
kjære dear  
en kone a wife  
lammestek (en) roast lamb  
å le to laugh  
en marsipankake a marzipan cake  
morsom funny  
å måtte to have to  
en plikt a duty  
på vegne av on behalf of  
en røkelaks a smoked salmon  
å sitte to sit  
skoletiden the schooldays  
skåling toasts  
et smil a smile  
en stue a living room  
en tale a speech  
å tale to give a speech  
til slutt at the end  
å tørke to wipe  
en tåre a tear  
en venninne a female friend  
å ønske to wish  
femte fifth  
sjette sixth  
sjuende seventh  
åttende eighth  
niende ninth  
tiende tenth  
ellevte eleventh  
tolvte twelfth  
trettende thirteenth  
fjortende fourteenth  
femtende fifteenth  
sekstende sixteenth  
syttende seventeenth  
attende eighteenth  
nittende nineteenth  
tjuende twentieth  
tjueførste twenty first  
tjueandre twenty second  
trettiende thirtieth  
førtiende fortieth  
femtiende fiftieth  
sekstiende sixtieth  
syttiende seventieth  
åttiende eightieth  
nittiende ninetieth  
januar January  
februar February  
mars March  
april April  
mai May  
juni June  
juli July  
august August  
september September  
oktober October  
november November  
desember December  
å kjenne to know/be familiar with  
en vaffel a waffle  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.