Vocab from Unit 13 of Complete Norwegian

Popularity (by total correct streak): 1400
Popularity (by number of users): 1

Cards

bestemt certain  
en bilist a driver  
en brøytekant a snow bank  
en dato a date  
et dekk a tyre  
farlig dangerous  
å fly to fly, to rush  
forsiktig careful  
fort fast  
galt wrong  
glatt slippery  
gøy fun  
en idiot an idiot  
ei jente a girl  
langs along  
livlig lively  
et piggdekk a studded tyre  
en situasjon a situation  
en ski a ski  
en skitur a skiing trip  
et tilbud an offer  
å ta imot to accept  
tung heavy  
vant til used to  
ved siden av next to  
å ødelegge to damage  
en anorakk an anorak  
en badstue a sauna  
biologisk biological  
en bokhylle a bookshelf  
en brønn a well  
en bøtte a bucket  
dyp deep  
elektrisitet (en) electricity  
et fat a basin  
foran in front of  
frosset frozen  
å fryse to freeze  
en gang a passage  
en gardin a curtain  
gjennom through  
en hytte a cabin  
å kose seg to enjoy oneself  
en lampe a lamp  
en ovn a stove  
en parafinlampe a paraffin lamp  
en parkeringsplass a parking place  
en peis a fireplace  
primitiv primitive  
ren clean  
en ryggsekk a rucksack  
slik at so that  
å smelte to melt  
et soverom a bedroom  
å spa to dig  
en stol a chair  
en svømmehall a swimming pool  
et trepanel a wood panel  
trett tired  
en tømmerhytte a log cabin  
en utedo an outside toilet  
et vaskerom a washroom  
en vegg a wall  
vekk away/off  
verken neither (revised)
en bakke a slope  
en begynner a beginner  
bratt steep  
å bøye to bend  
å delta to take part  
ekkel awful  
å falle to fall  
forover forwards  
å holde seg til to keep to  
ivrig eager  
langsomt slowly  
livredd scared stiff  
å ploge to plough  
på skrå across  
redd scared  
en reddhare a scaredy cat  
å sette i gang to get started  
en sjokolade a chocolate  
solbriller sunglasses  
sterk strong  
å svinge to turn  
sånn such  
en tulling an idiot  
å tore to dare  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.