Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1566
Popularity (by number of users): 1

Cards

å løse to let loose, buy, solve  
en evne an ability  
en anledning a cause, opportunity  
høyre right  
å produsere to produce  
effektiv efficient  
å sammenligne to compare  
å innebære to imply  
en buss a bus  
en leser a reader  
å synge to sing  
teknisk technical  
en tilgang an access, supply  
å interessere to interest  
å sjekke to check  
et utvalg a choice, collection  
ei dame a lady  
å redde to rescue  
et universitet a university  
en omgang a round, turn  
en profil a profile, contour  
et skriv a document  
et språk a language  
farlig dangerous  
verdt worthwhile  
å inkludere to include  
en oversikt an overview  
et middel an instrument  
ei glede a joy/happiness  
et tap a loss  
en alder an age  
en metode a method  
et syn a sight, vision  
å eksistere to exist  
å takke to thank  
fjern far, distant  
fy ugh  
digital digital  
å ete to eat  
en størrelse a size  
avhengig dependent  
å bære to carry  
en kompetanse an authority  
en sang a song  
plutselig suddenly  
sann true  
ei inntekt an income  
et brev a letter  
et sykehus a hospital  
utover over, across, down  
å plassere to place  
en e-post an email  
omtrent approximately  
å organisere to organise  
å vedta to accept, adopt  
en stand a condition, class  
svensk Swedish  
en risiko a risk  
å besøke to visit  
midt in the middle  
et uttrykk an expression, phrase  
et press a pressure, force  
en anmeldelse a review (revised)
å teste to test  
å ødelegge to destroy  
ei opplysning an illumination, information  
trolig likely  
ei handling an act, action  
populær popular  
å imponere to impress  
å representere to represent  
dyp deep  
en konsert a concert  
en kritikk a criticism, review  
en produksjon a production  
en deltaker a participant  
å inngå to contract, enter into  
å invitere to invite  
tysk German  
å foreta to carry out  
kjent familiar, famous  
tett dense  
en knapp a button  
inntil as far as, against  
et faktum a circumstance, fact  
et utstyr an equipment  
en standard a standard  
gjennomført consistent  
et tegn a sign  
ei linje a line  
en ressurs a resource, means  
en skjerm a cover  
ei befolkning a population  
en T-bane a subway  
ei retning a direction, course  
å skaffe to obtain  
en tube a tube  
moderne modern  
ei olje an oil  
en skatt a tax  
en tale a speech  
å lansere to launch  
rimelig reasonable  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.