Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1630
Popularity (by number of users): 1

Cards

en tank a tank  
å stenge to block, lock, shut  
et nettsted a website (revised)
å sove to sleep  
vesentlig essential  
pen nice, pretty  
et nummer a number  
et snakk a conversation  
ei drift a management, operation  
et argument an argument  
en begynnelse a beginning  
ei kone a wife  
en journalist a journalist  
å dreie to rotate  
et prinsipp a principle  
ei lenke a chain  
en religion a religion  
å fjerne to remove  
et emne a subject/topic  
en fred a peace  
å kommentere to comment on  
en katt a cat  
å lete to look for  
en vestkant a west side  
en muslim a Muslim  
en teori a theory  
ei hjemmeside a homepage  
nede down/below  
et vis a manner/way  
ei luft an atmosphere, air  
å hindre to hinder  
en oppmerksomhet an attention  
å fortjene to deserve  
en bevegelse a movement, motion  
å variere to vary  
å dømme to convict, judge  
omkring around/about  
ei ordning an arrangement/organisation  
ekstrem extreme  
en butikk a shop  
en økning a growth  
klær clothes  
en virkelighet a reality  
årlig yearly  
ei jord a ground, dirt  
å forlate to abandon  
sør south  
dum dumb  
bortpå over at  
en professor a professor  
kritisk critical  
å fordele to distribute, divide  
en banan a banana  
annerledes different  
et stykke a piece  
velkommen welcome  
mars March  
å understreke to underline, emphasise  
ei jakt a hunt  
fullstendig complete  
løs loose  
omfattende comprehensive  
et inntrykk an impression  
å prege to engrave, influence  
et a/an  
å medføre to bring with, carry  
deilig delicious, lovely  
å danne to form, shape  
heldigvis fortunately  
kina China  
et kontor an office  
å avgjøre to decide, settle  
en strategi a strategy  
en kostnad a cost/expense  
å bestille to order  
en energy an energy  
å studere to study  
innom inside  
å tilpasse to adapt, adjust  
kg kg  
å peke to point  
å stikke to stab, cut  
å fiske to fish  
ei undervisning an instruction, teaching  
ei havn a harbour  
en art a nature, kind  
å beholde to keep, retain  
neppe hardly, scarcely  
en rygg a back  
en gård a farm  
britisk British  
et km a kilometre  
en fugl a bird  
ei lønn a payment, salary  
en strikk a rubber band  
å tvinge to force  
lei unfortunate, tired, sorry  
å spare to save  
en aktør an actor  
en institusjon an institution  
et formål an aim, object  
et band a band, ribbon  
videregående further, more extreme  
en direktør a director, manager  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.