Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1596
Popularity (by number of users): 1

Cards

å måle to measure  
ei not a fishing net, a groove (revised)
en vegg a wall  
å frykte to fear  
en kunst an art  
å reagere to react  
å innrømme to allow, grant  
en hverdag a weekday  
å relatere to relate  
en eiendom a possession  
et sekund a second  
uavhengig independent  
et ledd a joint, link  
et sitat a quotation  
fattig poor, humble  
å kutte to cut  
å engasjere to engage  
et flertall a majority, plural  
å rapportere to report  
allikevel all the same  
å spre to spread, scatter  
en konklusjon a conclusion  
et tidspunkt a time, moment  
å redigere to edit  
en vold a violence  
ei opplæring a training  
ei ferd an expedition  
en fylkeskommune a county  
et nettverk a network  
en ferie a holiday  
gul yellow  
kjær dear  
ei leilighet an apartment, opportunity  
en avstand a distance  
å påpeke to point out  
et spor a track, trace  
en reaksjon a reaction  
en østkant an east side  
et klikk a click  
ei plate a plate, sheet  
solid solid  
ei hytte a cabin  
å angripe to assault/attack  
ei utgave an edition, version  
en frihet a freedom  
å forandre to change  
å savne to lack, miss  
en suksess a success  
etterpå afterwards  
en motor a motor  
å anse to consider, regard  
rolig peaceful  
altfor much too  
å tyde to decipher, interpret  
å oppfordre to urge, demand  
en kontrakt a contract  
et unntak an exception  
en detalj a detail  
en enhet a unit, unity  
cm cm  
å dø to die  
å kontrollere to check, control  
en posisjon a position  
igjennom through  
ei sol a sun, sunlight  
et hår a hair  
et budsjett a budget  
streng severe, strict  
et øyeblikk a moment  
å hoppe to hop, jump  
å more to amuse, entertain  
et slag a blow/hit, beat  
å laste to load, carry  
kjempegøy very fun  
et anlegg a construction  
dog nevertheless  
å overta to take over  
å løpe to run  
et ansikt a face  
vanligvis usually  
et bidrag a contribution  
en mamma a mum  
en respekt a respect  
åtte eight  
en bolig a dwelling  
hundre hundred  
en nærhet a neighbourhood  
å oppfatte to comprehend  
å tilhøre to belong to  
å akseptere to accept  
psykisk mental  
en beskjed a message  
en advokat a lawyer  
å bry to bother  
ei innstilling an adjustment  
diverse diverse  
en skog a forest  
et trykk a squeeze, stress, pressure  
en dom a cathedral, judgement  
å ri to ride  
grunnleggende basic, fundamental  
engang once  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.