Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1642
Popularity (by number of users): 1

Cards

en oppløsning a decay  
maks max  
et bryst a chest, breast  
å gjenta to repeat  
fornuftig rational/sensible  
en reklame an advertisement  
et seminar a seminary, seminar  
en børs a stock exchange  
å kritisere to criticise  
en aksjon an action  
en episode an episode  
en meny a menu  
en likhet a likeness/similarity  
å beklage to pity, regret  
artig funny  
et riksmål an official language  
å kle to dress, suit  
samtlige all  
å danse to dance  
en sykkel a bicycle  
å avansere to advance  
ei spenning an excitement (revised)
å hive to heave, throw  
en låt a song  
å forbeholde to reserve  
å svekke to weaken, impair  
å bla to flip, turn  
en åpning an opening  
å formidle to arrange, effect  
å rydde to clear, tidy  
ei nytte a use, benefit  
et våpen a weapon  
å vekke to wake  
å opptre to appear, perform, behave  
å tolke to interpret  
en avgjørelse a decision, settlement  
et hjørne a corner  
en bit a piece, bite  
stygg bad, ugly  
fersk fresh  
et gulv a floor  
ei forening a combination, union  
et tog a train, procession  
ei sone a zone  
raw  
søren drat  
et forlag a publishing house  
nødt compelled/forced  
en region a region  
et drap a murder  
ei plikt a duty  
uenig in disagreement  
å stole to trust, depend on  
å drømme to dream  
real real  
gift married  
en forbruker a consumer  
obligatorisk obligatory  
å telle to count  
en fyr a fire, guy, lighthouse  
en pappa a dad  
en handel a business, trade, deal  
en mobiltelefon a mobile phone  
en kollega a colleague  
en utgift an expense  
en beslutning a decision  
et firma a firm  
en selger a salesman  
ei dagbok a diary  
venstre left  
(en) diabetes (a) diabetes  
en trafikk a traffic, transportation  
en balkong a balcony  
å blåse to blow  
å bake to bake  
å sikte to aim, charge, sift  
et kjøtt a meat  
et kjøkken a kitchen  
nedenfor below  
en hovedsak a main concern  
økologisk ecological  
å skru to screw, turn  
en billett a note, ticket  
en traktor a tractor  
en kilo a kilo  
å venne to get used to  
ei pakke a package, pack  
uheldig unlucky  
antagelig acceptable, presumably  
å banke to knock  
ordentlig orderly, proper  
homofil homosexual  
et verktøy a tool/implement  
en øvelse a practice  
et regelverk a set of rules  
grov coarse/rough  
å bite to bite  
ei retningslinje an outline/plan  
et virkemiddel an agent/instrument  
dels partly  
en bolig a dwelling  
å prate to chat  
et trekk a pull, feature, twitch  
ei høne a hen  
ledig free/vacant  
en karriere a career, run  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.