Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1628
Popularity (by number of users): 1

Cards

et kosthold a fare  
å grunne to establish, ponder  
en støl a mountain farm  
naturligvis naturally  
å feste to attach, party  
et opptak a recording, initiative  
en rektor a principal  
ei gjennomføring an accomplishment  
en realitet a reality, essence  
en arbeider a labourer, worker  
ei tann a tooth  
flat flat  
å tilsi to order  
en kopi a copy  
en begrunnelse a basis, justification  
en nasjon a nation  
å finansiere to finance  
en innflytelse an influence  
ei pressemelding a press release  
våt wet  
straks immediately  
en menneskerettighet a human right  
en hær an army, host  
en dans a dance  
en sans a sense  
et måltid a meal  
kjempeflott awesome  
en guide a guide  
et gram a gram  
en innsats a stake, contribution  
å kose to make cosy  
herifra from here  
ei blanding a mixture  
å stryke to stroke, iron, strike out  
inni inside, within  
definitiv definitive  
å justere to adapt, adjust  
å lytte to listen  
ei søster a sister  
en øst an east  
en prest a minister, priest  
et museum a museum  
ei evaluering an evaluation  
en brus a soft drink  
en lidelse a suffering  
tvers across  
tvert cross, abruptly  
en pc a PC  
å konkurrere to compete  
uvanlig unusual  
en vinner a winner  
en ordfører a spokesperson  
således like this, so  
null zero  
en lengde a length  
å orke to manage, stand  
en info an info  
et landbruk an agriculture  
elektrisk electric, electrical  
attraktiv attractive  
kjapp quick  
en blogger a blogger  
en tentamen a written exam  
å integrere to integrate  
å takle to rig, tackle  
oppmerksom attentive  
å markere to mark/indicate  
å vaske to wash  
et kriterium a criterion  
å tvile to doubt  
en kode a code  
en tillatelse a permission  
å kvitte to balance/settle  
en operasjon an operation  
ei flaske a bottle  
nokså fairly/rather  
å oppfylle to fill up  
å sparke to kick  
fremmed foreign/strange  
en flyplass an airport  
en amerikaner an American  
nordover northwards  
en arena an arena  
å leie to rent  
brun brown  
et fakultet a faculty  
et brudd a break/fracture  
en ledning a cable, pipe  
saklig factual/impartial  
å kødde to mess around  
en kapital a capital  
et tonn a tonne  
sivil civilian  
forferdelig dreadful  
en stamme a stem  
lykkelig lucky, happy  
å late to allow/let  
ei bygging a building/construction  
et senter a centre  
å operere to operate  
å irritere to irritate  
å sykle to cycle  
ei fortid a past  
en identitet an identity  
potensiell potential  
objektiv objective  
en barnefamilie a family with children  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.