vocab

Popularity (by total correct streak): 528
Popularity (by number of users): 2

Cards

three roomed flat en trea, trean (1)  
block of flats ett hyreshus, hyreshuset (5)  
storey, floor en våning, våningen (2)  
luck tur, turen, -  
it's lucky det är tur  
lift, elevator en hiss, hissen (2)  
broken trasig, trasigt, trasiga  
square meter m^2 = en kvadratmeter (5)  
living space en bostadsyta, bostadsytan (1)  
surface en yta, ytan (1)  
bedroom ett sovrum, sovrummet (5)  
bathroom ett badrum, badrummet (5)  
bath ett bad, badet (5)  
hal en hall, hallen (2)  
light, bright ljus, ljust, ljusa  
balcony en balkong, balkongen (3)  
towards mot  
south söder, södern  
facing south mot söder  
dark mörk, mörkt, mörka  
north norr, -  
everything allting  
modern modern, modernt, moderna  
refrigerator ett kylskåp, kylskåpet (5)  
to chill kyla, kyler (II)  
cupboard ett skåp, skåpet (5)  
cooker en spis, spisen (2)  
freezer en frys, frysen (2)  
dish-washer en diskmaskin, diskmaskinen (3)  
to wash up disk, diskar (I)  
conservative konservativ, konservativt, konservativa  
housework ett hushållsarbete, hushållsarbetet (4)  
household ett hushåll, hushållet (5)  
wall en vägg, väggen (2)  
next to each other vägg i vägg  
own egen, eget, egna  
to play leka, leker (II)  
green grön, grönt, gröna  
wallpaper en tapet, tapeten (3)  
white vit, vitt, vita  
yellow gul, gult, gula  
red röd, rött, röda  
to paint måla, målar, (I)  
to do carpentry snickra, snickrar (I)  
spare time, leisure time fritid, fritiden, -  
free fri, fritt, fria  
to be finnas, finns (IV)  
over över  
whole hela  
for example t.e.x. = till exempel  
example ett exempel, exemplet (5)  
the den, det, de  
broad, wide bred, brett, breda  
blue blå, blått, blåa  
chair en stol, stolen (2)  
cellar en källare, källaren (5)  
sauna en bastu, bastun (3)  
table-tennis room ett bordtennisrum, bordtennisrummet (5)  
table-tennis bordtennis, bordtennisen (3)  
laundrette en tvättstuga, tvättstugan (1)  
same samma (indeclinable)  
meter en meter, metern (5)  
one man  
better bättre (indeclinable)  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.