[please edit]

Popularity (by total correct streak): 1676
Popularity (by number of users): 37

Cards

yi1 one 1  
gun3 line 1  
zhu3 dot 1  
丿 乀 (fu2), 乁 (yi2) pie1 slash 1  
乚(yin3), 乛 yi4 second 1  
jue2 hook 1  
er4 two 2  
tou2 lid 2  
人 亻 ren2 man 2  
ren2 legs 2  
ru4 enter 2  
八 丷 ba1 eight 2  
jiong3 down box 2  
mi4 over 2  
bing1 ice 2  
ji1 table 2  
qu3 open box 2  
刂 dao1 knife 2  
li4 power 2  
bao1 wrap 2  
bi3 spoon 2  
fang1 right open box 2  
xi3 hiding enclosure 2  
shi2 ten 2  
bu3 Mysticism 2  
jie2 seal 2  
han4 cliff 2  
si1 private 2  
you4 again 2  
kou3 mouth 3  
wei2 enclosure 3  
tu3 earth 3  
shi4 scholar 3  
sui1 (bottom) go 3  
zhi (top) go slowly 3  
xi4 evening 3  
da4 big 3  
nü3 woman 3  
zi3 child 3  
mian2 roof 3  
cun4 inch 3  
xiao3 small 3  
尢 尣 wang1 lame 3  
shi1 corpse 3  
che4 sprout 3  
shan1 mountain 3  
川 巛 , 巜 (gui4) chuan1 river 3  
gong1 work 3  
ji3 oneself 3  
jin1 turban 3  
gan1 dry 3  
yao1 short thread 3  
广 yan3 dotted cliff 3  
yin3 long stride 3  
gong3 two hands 3  
yi4 shoot 3  
gong1 bow 3  
彐 彑 ji4 snout 3  
shan1 bristle 3  
chi4 step 3  
心 忄 xin1 heart 4  
ge1 halberd 4  
hu4 door 4  
手 扌 shou3 hand 4  
zhi1 branch 4  
攴 攵 pu1 rap 4  
wen2 script 4  
dou3 dipper 4  
jin1 axe 4  
fang1 square 4  
wu2 not 4  
ri4 sun 4  
yue1 say 4  
yue4 moon 4  
mu4 tree 4  
qian4 lack 4  
zhi3 stop 4  
dai3 death 4  
shu1 weapon 4  
mu2 do not 4  
bi3 compare 4  
mao2 fur 4  
shi4 clan 4  
qi4 steam 4  
水 氵 shui3 water 4  
火 灬 huo3 fire 4  
爪 爫 zhao3 claw 4  
fu4 father 4  
yao2 double x 4  
qiang2 half tree trunk 4  
pian4 slice 4  
ya2 fang 4  
牛 牜 niu2 cow 4  
犬 犭 quan3 dog 4  
xuan2 profound 5  
玉 王 yu4 jade 5  
gua1 melon 5  
wa3 tile 5  
gan1 sweet 5  
sheng1 life 5  
yong4 use 5  
tian2 field 5  
pi3 bolt of cloth 5  
chuang2 sickness 5  
bo4 dotted tent 5  
bai2 white 5  
pi2 skin 5  
min3 dish 5  
mu4 eye 5  
mao2 spear 5  
shi3 arrow 5  
shi2 stone 5  
礻 shi4 spirit 5  
rou3 track 5  
he2 grain 5  
xue4 cave 5  
li4 stand 5  
zhu2 bamboo 6  
mi3 rice 6  
糸 纟 mi4 silk 6  
fou3 jar 6  
网 罒 wang3 net 6  
yang2 sheep 6  
yu3 feather 6  
lao3 old 6  
er2 and 6  
lei3 plow 6  
er3 ear 6  
yu4 brush 6  
rou4 meat 6  
chen2 minister 6  
zi4 self 6  
zhi4 arrive 6  
jiu4 mortar 6  
she2 tongue 6  
chuan3 oppose 6  
zhou1 boat 6  
gen4 stopping 6  
se4 color 6  
艸 艹 cao3 grass 6  
hu1 tiger 6  
chong2 insect 6  
xue3 blood 6  
xing2 walk enclosure 6  
衣 衤 yi1 clothes 6  
襾 覀 ya4 west 6  
見 见 jian4 see 7  
jue2 horn 7  
言 讠 yan2 speech 7  
gu3 valley 7  
dou4 bean 7  
shi3 pig 7  
zhi4 badger 7  
貝 贝 bei4 shell 7  
chi4 red 7  
zou3 run 7  
zu2 foot 7  
shen1 body 7  
車 车 che1 cart 7  
xin1 bitter 7  
chen2 morning 7  
辵 辶 chuo4 walk 7  
邑 阝(right) yi4 city 7  
you3 wine 7  
bian4 distinguish 7  
li3 village 7  
jin1 gold 8  
長 长 chang2 long 8  
門 门 men2 gate 8  
阜 阝(left) fu4 mound 8  
dai4 slave 8  
zhui1 short tailed bird 8  
yu3 rain 8  
qing1 blue 8  
fei1 wrong 8  
mian4 face 9  
ge2 leather 9  
韋 韦 wei2 tanned leather 9  
jiu3 leek 9  
yin1 sound 9  
頁 页 ye4 leaf 9  
風 风 feng1 wind 9  
飛 飞 fei1 fly 9  
食 飠 饣 shi2 eat 9  
shou3 head 9  
xiang1 fragrant 9  
馬 马 ma3 horse 0  
gu3 bone 10  
gao1 tall 10  
biao1 hair 10  
dou4 fight 10  
chang4 sacrificial wine 10  
li4 cauldron 10  
gui3 ghost 10  
魚 鱼 yu2 fish 11  
鳥 鸟 niao3 bird 11  
lu3 salt 11  
鹿 lu4 deer 11  
麥 麦 mai4 wheat 11  
ma2 hemp 11  
huang2 yellow 12  
shu3 millet 12  
hei1 black 12  
zhi3 embroidery 12  
黽 黾 min3 frog 13  
ding3 tripod 13  
gu3 drum 13  
鼠 鼡 shu3 rat 13  
bi2 nose 14  
齊 齐 qi2 even 14  
齒 齿 chi3 tooth 15  
龍 龙 long2 dragon 16  
龜 龟 gui1 turtle 16  
yue4 flute 17  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.