vocab

Popularity (by total correct streak): 0
Popularity (by number of users): 1

Cards

test on homework ett läxförhör, läxförhöret (5)  
oral test ett förhör, förhöret (5)  
oh yes? å ja!  
preferably, especially helst  
anyhow, just as you like hur som helst  
geography geografi, geografin, -  
to test, examine, interrogate förhöra, förhör (II)  
page en sida, sidan (1)  
survey en genomgång, genomgången (2)  
municipality, local authority en kommun, kommunen (3)  
lake; sea en sjö, sjön (2)  
river en flod, floden (3)  
(large) river en älv, älven (2)  
mountain ett berg, berget (5)  
deep djup, djupt, djupa  
population density befolkningstäthet, befolkningstätheten, -  
population en befolkning, befolkningen (2)  
density en täthet, tätheten, -  
inhabitant en invånare, invånaren (5)  
square kilometre en kvadratkilometer, kvadratkilometern (5)  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.