vocab

Popularity (by total correct streak): 0
Popularity (by number of users): 1

Cards

to dream drömma, drömmer (II)  
the Swedish first division allsvenskan = I (första) divisionen  
the name of a Swedish football team AIK = Allmänna svenska idrottsklubben  
audience, crowd en publik, publiken (3)  
to cheer hurra, hurrar (I)  
back en rygg, ryggen (2)  
to dribble dribbla, dribblar (I)  
past förbi  
opponent en motståndare, motståndaren (5)  
to shoot skjuta, skjuter, sköt (IV)  
hard stenhårt  
to be jubilant, shout, cheer jubla, jublar (I)  
happiness, joy glädje, glädjen, -  
pass en passning, passningen (2)  
leg; bone ett ben, benet (5)  
goal-keeper en målvakt, målvakten (3)  
keeper, guard en vakt, vakten (3)  
half (in football) en halvlek, halvleken (2)  
to increase öka, ökar (I)  
final whistle en slutsignal, slutsignalen (3)  
whistle; pipe en pipa, pipan (1)  
worried orolig, oroligt, oroliga  
to notice märka, märker (II)  
to sound (like) låta, låter, lät (IV) (som)  
to resemble, be like likna, liknar (I)  
to get up gå, går, gick (*) upp  
to finish dreaming drömma färdigt  
to close one's eyes blunda, blundar (I)  
to experience, feel uppleva, upplever (II)  
atmosphere, feeling, mood en stämning, stämningen (2)  
different; differently annorlunda (indecl.)  
damned förbannad, förbannat, förbannade  
to mumble mumla, mumlar (I)  
to oneself för sig själv  
scoreboard en resultattavla, resultattavlan (1)  
picture, board en tavla, tavlan (1)  
to smile le, ler, log (*)  
contentedly belåtet  
debut (match) en debutmatch, debutmatchen (3)  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.