vocab

Popularity (by total correct streak): 0
Popularity (by number of users): 1

Cards

personal (column) personligt  
engaged (to) förlovad, förlovat, förlovade (med)  
American (man) en amerikan, amerikanen (3)  
to joke (about) skoja, skojar (I) (om)  
to put in sätta, sätter, satte (*) in  
advertisement en annons, annonsen (3)  
to come into contact with, get in touch with få, får, fick (*) kontakt med  
marriage advertisement en äktenskapsannons, äktenskapsannonsen (3)  
marriage ett äktenskap, äktenskapet (5)  
to look for, seek söka, söker (II)  
non-smoking rökfri, rökfritt, rökfria  
fond of children barnkär, barnkärt, barnkära  
settled ordnad, ordnat, ordnade  
evening at home en hemmakväll, hemmakvällen (2)  
car trip en biltur, bilturen (3)  
trip, ride en tur, turen (3)  
walk in the forest en skogspromenad, skogspromenaden (3)  
forest, wood en skog, skogen (2)  
walk en promenad, promenaden (3)  
impossible omöjlig, omöjligt, omöjliga  
chimney en skorsten, skorstenen (2)  
28-year-old 28-årig, 28-årigt, 28-åriga  
woman en kvinna, kvinnan (1)  
dark-haired mörkhårig, mörkhårigt, mörkhåriga  
slim slank, slankt, slanka  
advantageous; (here) pleasant fördelaktig, fördelaktigt, fördelaktiga  
appearance ett utseende, utseendet (4)  
dog en hund, hunden (2)  
spirits, alcohol sprit, spriten, -  
childish barnslig, barnsligt, barnsliga  
uneconomical; hopeless with money oekonomisk, oekonomiskt, oekonomiskta  
ugly ful, fult, fula  
blonde blond, blont, blonda  
if only, provided bara  
humour humor, humorn, -  
patience tålamod, tålamodet, -  
stubborn envis, envist, envisa  
hopeless hopplös, hopplöst, hopplösa  
top, summit en topp, toppen (2)  
great, smashing, super toppen!  
like that så där  
carnation en nejlika, nejlikan (1)  
button-hole ett knapphålet (5)  
button en knapp, knappen (2)  
hole ett hål, hålet (5)  
to dare töras, törs, tordes (*)  
to forge, hammer (out) smida, smider (II)  
iron järn, järnet, -  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.