Aj - Cj

Popularity (by total correct streak): 0
Popularity (by number of users): 1

Cards

bit kousek, chvilka, hrot  
thirsty žíznivý  
sob vzlykat  
wonder podivení, údiv, nejistota  
anniversary výročí  
statue socha  
look for hledat  
murderer vrah  
killer vrah  
mistress milenka  
lay ležet  
melt roztát  
jealous žárlivý  
get away vypořádat se s něčím  
behaviour chování  
hide (hid, hidden) schovat  
fall (fallen, fell) spadnout  
sob (sobbed) vzlykat  
comunication sdělení, komunikace  
comunicate komunikovat  
discussion jednání, diskuse  
government vláda, vedení  
govern vládnout, řídit  
development rozvoj, vývoj  
develop vyvinout se, rozvinout  
explanation výklad, vysvětlení  
education výchova, vzdělání  
decision rozhodnutí  
enjoyment požitek, potěšení  
improvement zlepšení, využití, pokrok  
improve zlepšit se  
employment zaměstnání, práce, využití  
employ upotřebit, použít  
science věda, nauka, dovednost  
scientific vědecký  
use užívat, používat  
used užívaný, používaný  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.