Aj - Cj

Popularity (by total correct streak): 0
Popularity (by number of users): 1

Cards

clear (clearly) jasný, zřejmý (jasně, zřejmě)  
be able to moci něco udělat  
marvellous úžasný, skvělý  
consider považovat, myslet si, uvažovat o  
call říkat, nazývat / volání, výkřik  
brain mozek  
mean znamenat, mínit / skoupý, lakomý  
bet sázet, vsadit / sázka, vklad  
feather (feathered) pero, pírko (péřový, opeřený)  
separate oddělený, samostatný / rozdělit  
lovesick roztoužený láskou  
compound uzavřený, složené slovo / složený  
cheer up povzbudit, potěšit, rozptýlit  
improve zlepšit(se), zotavit se  
guide přírůčka, rádce / dělat průvodce  
take mind off přijít na jiné myšlenky  
miss minout, nestrefit se, stýskat si  
boring nudný, obtěžující  
average průměr, střední, průměrný  
unusual neobvyklý, neobyčejný  
frightening hrozivý, hrůzu nahánějící  
exciting vzrušující  
setting prostředí, umístění, výprava, scéna  
survey průzkum, dělat průzkum  
plot spiknutí, zápletka, spiknout se  
director režisér, vedoucí  
front row přední řada  
spoon-feed krmit lžičkou, vodit za ručičku  
film star filmová hvězda  
low-paid málo placený  
male / female muž, mužský / žena, ženský  
outstanding vynikající, pozoruhodný  
appear zdát se, jevit se, objevit se  
be afraid of bát se čeho  
flashback zpětný záběr  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.