vocabularies

Popularity (by total correct streak): 0
Popularity (by number of users): 0

Cards

grown-up dospělý  
bring up vychovat  
flesh and blood vlastní krev, rodina  
take after podobat se  
settle down usadit se  
put down roots zapustit kořeny  
nest hnízdo  
empty nest být sama, opuštěná  
hand-me-down obnošený  
give birth porodit  
beggar žebrák  
give up přestat, vzdát  
plaster náplast  
less méně  
cause důvod  
core jádro  
nephew synovec  
niece neteř  
quarrel hádat se  
get on one´s nerves lézt si na nervy  
solution řešení  
activitie aktivity  
advice rada  
snore chrápat  
flatmate spolubydlící  
persuade přemluvit  
habit zvyk  
exactly přesně  
path cesta  
routine běžný postup, praxe  
anniversary výročí  
adore zbožňovat  
heavy obtížný  
on earth proboha  
turn up objevit se  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.