Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1650
Popularity (by number of users): 1

Cards

en kandidat a candidate  
å fremstå to emerge  
en besteforelder a grandparent  
et arrangement an arrangement  
en kjæreste a girlfriend/boyfriend  
ni nine  
et blikk a glance  
(en) islam (an) Islam  
å overføre to convey, transmit  
å lukke to shut  
ei hud a skin  
bevisst deliberate  
en do a toilet  
å samarbeide to cooperate  
moro funny  
en kommunikasjon a communication  
vitenskapelig scientific  
en kombinasjon a combination  
en trussel a threat  
å forberede to prepare  
en stein a stone (revised)
et gull a gold  
en kaffe a coffee  
å slette to smooth  
nedover downwards  
en dialog a dialogue  
en middag a dinner, noon  
levende living/alive  
å rase to rage  
å plukke to pick  
fremtidig future  
en arbeidsgiver an employer  
en hensikt an intention, purpose  
herlig glorious  
å dokumentere to document  
ei plassering a placement, location  
ei krise a crisis  
et kvadrat a square  
å involvere to involve  
gravid pregnant  
en status a status  
en hybel a bedsit  
å opplyse to illuminate  
å huse to house  
korrekt accurate/correct  
en spiss a point, tip  
en himmel a sky, heaven  
å rive to tear, scratch, shred  
et øre an ear  
å hate to hate  
et forbund a ban  
ei plante a plant  
en høyde a height  
å opprettholde to maintain, uphold  
et lokale a hall  
ei stemning an atmosphere  
å funke to function/work  
å undertegne to endorse  
ulovlig illegal  
å oppføre to build, perform  
en orden an arrangement/organisation  
en snø a snow  
en valp a puppy  
vill wild  
å straffe to punish  
å fange to capture  
anonym anonymous  
dramatisk dramatic  
å egne to be suitable  
å pleie to care for, to be in the habit of (revised)
delvis partly  
en kunstner an artist  
reell real  
en mail an email  
ovenfor above  
en innvandrer an immigrant  
hallo hello  
en nabo a neighbour  
et hull a hole  
en boks a can  
å løfte to lift  
å tegne to draw  
en forhånd a first hand, first place  
en ekspert an expert  
et døgn a day (24 hours)  
en vind a wind  
en festival a festival  
å ivaresta to attend to  
å tildele to assign  
et skudd a shot  
en stas a decoration, finery  
å gifte to marry  
å påstå to claim, assert  
ekstern external  
et skritt a step  
å vende to turn  
å møtes to meet [each other]  
et klima a climate  
en andel a share  
et alvor a seriousness  
å låne to borrow, lend  
tynn thin  
kulturell cultural  
et glass a glass  
oppover up, uphill  
å smake to taste  
ei investering an investment  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.